14/3/09

Υποτακτική Αορίστου

Προ εκπλήξεως ευρέθησαν κατά τας τρεχούσας ημέρας άπαντες οι κάτοικοι τού κλεινού άστεως. Μία αόρατος χειρ φαίνεται να επενέβη εις τον Υπόγειον Μητροπολιτικόν Σιδηρόδρομον τής συγχρόνου εϋκτιμένου πρωτευούσης. Ω, ναι! Κοσμογονικαί αλλαγαί εις το αναγραφόμενον μήνυμα των μηχανών επικυρώσεως (και ουχί "ακυρώσεως"). Συγκεκριμένως, ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ! (κλικ εις φωτογραφίαν διά τού λόγου το αληθές). Το έκτακτον ανακοινωθέν τού Υπερυπουργείου Συμμορφώσεως αναφέρει λεπτομερώς το τραγικόν όσο και επικίνδυνον γεγονός. Εν ολίγοις, ευρέθη Έλλην (;) τού 21ου αιώνος ο οποίος κατά τα φαινόμενα: (1ον) γιγνώσκει την ύπαρξιν τής υποτακτικής αορίστου εις την ταπεινήν γλώσσαν τού Ομήρου εν αντιθέσει προς την ανύπαρκτον υποτακτικήν μέλλοντος, (2ον) γιγνώσκει την ορθήν κλίσιν τού πολυβανισθέντος ρήματος "άγω", και (3ον) ούτος ο άνθρωπος εργάζεται... εις το ελληνικόν δημόσιον!

Η Άμεσος (απο)Δράσις εξαπολύσασα ανθρωποκυνηγητόν θεωρεί θέμα ωρών την σύλληψιν τού αγενεστάτου δράστου όστις φαίνεται να έχει εμπλακεί και εις παλαιότερα περιστατικά αναλόγου περιεχομένου (ευγενεστάτη εξυπηρέτησις διά πληροφορίας τινών ερωτησάντων επιβατών, βοήθεια σεβασμίας γραίας προς διάσχισιν διαβάσεως πεζών και σχετικαί επαίσχυντοι πράξεις τοιούτου είδους). Η αποκατάστασις των ζημίων θα είναι άμεσος και η τιμωρία τού ενόχου παραδειγματική εν τω μέσω κεντρικωτάτης οδού των Αθηνών και τούτο διότι όπως εδήλωσε η Αυτού Εξοχότης, Μεγαλειότατος Κύριος Υπερυπουργός... "εφκολότερη ίναι η αφομίωσι του ενώς στους πολούς παρά των πολόν στον ένα". Και ημείς με την σειράν μας -γνήσιοι οπαδοί τού φραπέ και των παραλιακών chaises longues- συμφωνούμε και επαυξάνομε!

Τοπογραφία

Τα νησιά Γκαλάπαγκος είναι ένα αρχιπέλαγος αποτελούμενο από 13 κύρια ηφαιστειακά νησιά, 6 μικρότερα νησιά, και 107 βράχους και νησάκια, ανήκει πολιτικά στο Εκουαδόρ και είναι φημισμένο για τον απέραντο αριθμό ενδημικών ειδών τους και τις μελέτες που έκανε εκεί ο Κάρολος Δαρβίνος, οι οποίες οδήγησαν στη θεωρία της φυσικής επιλογής.

Μηνύματα

Διαλέξεις στην Αθήνα